Menu Zavřeno

Polylog

Polylog byl na počátku mnohohlasý radostný pokřik, který otevřel cestu k netušeným myšlenkovým hrám, imaginacím, pavědeckým a občas i vážně míněným rozmluvám. Jako nějaké tajné